Tillbaka

Klassikerprat på Stadsbiblioteket

Klassiker alla läst (eller inte…)
Diskutera din favoritbok eller berika ditt litterära kapital genom ren och skär tjuvlyssning!  

Klassikerprat #1
Dumskallarnas sammansvärjning av John Kennedy Toole (1937–1969)
måndag 21/1 kl 18 Hörsalen
Föreläsare & samtalsledare: Göran Greider

Klassikerprat #2
Steg för steg/Mannen utan öde av Imre Kertész (1929–2016)

måndag 4/2 kl 18 Trappscenen
Föreläsare & samtalsledare: Svante Weyler, förläggare och

Klassikerprat #3
Det femte barnet av Doris Lessing (1919–2013)
måndag 4/3 kl 18 Plan 1
En skräckhistoria kallade nobelpristagaren själv sin kortroman men Lessings minor classic har läst på många sätt. En moralisk fabel, en allegori över det engelska imperiets fall, en beskrivning av Israel-Palestinakonflikten men också som en studie av moderskapets skam och skuld.
Föreläsare & samtalsledare: Kristina Alstam, socionom och universitetslektor som forskar på föräldraskap.

Klassikerprat #4
Kronos av Witold Gombrovicz (1904–1969)
måndag 11/3 kl 18 Plan 1
Witold Gombrowicz är en av den europeiska 1900-talslitteraturens centralgestalter. På slutet av 60-talet utgavs hans dagböcker, vad ingen då visste är att Gombrowicz parallellt förde en annan hemlig dagbok: Kronos. Med änkan Rita Gombrowicz godkännande gavs Kronos ut på polska 2014 och kom i svensk översättning 2018. Om "Dagboken 1-3" var ämnad för den litterära världen är "Kronos" den personliga kommentaren, oumbärlig för alla Gombrowicz-fans.
I samband med utgivningen av "Kronos" återutges "Dagboken1-3".
Föreläsare& samtalsledare: Irena Grönberg, översättare
(I samarbete med Polska Institutet)

Klassikerprat #5
Den nya Evas passion av Angela Carter (1940-1992)
Måndag 18/3
kl 18 Plan 1
Carter gick på tvärs med tiden och under det socialrealistiska 1960-talet började hon ge ut böcker som var präglade av myter, sagor och magisk realism. Återkommande teman var sexualitet och könsidentitet som social konstruktion. Hon är rankad av The Times som en av de tio största brittiska efterkrigsförfattarna. Den nya Evas passion är en sen 1900-talsklassiker, ett utopiskt manifest och den av hennes böcker som går allra längst när det gäller queertematik och utforskandet av könsidentitet.
Föreläsare & samtalsledare: Torbjörn Elensky, författare, kritiker

Klassikerprat #6
Utvandrarna av Vilhelm Moberg (1898–1973)
måndag 1/4 kl 18 Hörsalen
Föreläsare & samtalsledare: Jens Liljestrand, kulturskribent, kritiker, författare, Aktuell med Mannen i skogen: en biografi över Vilhelm Moberg.

Arrangemang: Stadsbiblioteket Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan