Tillbaka

Klassikerprat på Stadsbiblioteket

Klassiker alla läst (eller inte…)
Diskutera din favoritbok eller berika ditt litterära kapital genom ren och skär

Klassikerprat #5
Den nya Evas passion av Angela Carter (1940-1992)
Måndag 18/3
kl 18 Plan 1
Carter gick på tvärs med tiden och under det socialrealistiska 1960-talet började hon ge ut böcker som var präglade av myter, sagor och magisk realism. Återkommande teman var sexualitet och könsidentitet som social konstruktion. Hon är rankad av The Times som en av de tio största brittiska efterkrigsförfattarna. Den nya Evas passion är en sen 1900-talsklassiker, ett utopiskt manifest och den av hennes böcker som går allra längst när det gäller queertematik och utforskandet av könsidentitet.
Föreläsare & samtalsledare: Torbjörn Elensky, författare, kritiker

Klassikerprat #6
Utvandrarna av Vilhelm Moberg (1898–1973)
måndag 1/4 kl 18 Hörsalen
Föreläsare & samtalsledare: Jens Liljestrand, kulturskribent, kritiker, författare, Aktuell med Mannen i skogen: en biografi över Vilhelm Moberg.

Arrangemang: Stadsbiblioteket Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan