Tillbaka

Kurser för dig som blivit arbetslös

Under hösten erbjuder vi kostnadsfria ADA-kurser.  

Adakurser (aktuella distanskurser för arbetslösa) vänder sig till dig som vars anställning påverkats på grund av coronapandemin, såsom permittering, varsel eller arbetslöshet.

SV vill stötta dig som blivit arbetslös eller ofrivilligt permitterad pga. corona genom att erbjuda kurser i olika ämnen som underlättar för återgång till arbetet. Kurserna har som syfte att förse dig med konkreta verktyg när du söker ett arbete eller öka din kompetens för att du ska vara mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Samtliga kurser ingår i en nationell folkbildningssatsning och är därmed kostnadsfria för våra deltagare.


Kurserna kommer bland annat vara "Jobbsökarverkstad", "Praktisk svenska i arbetslivet", "Skapa din hemsida och marknadsföring i sociala medier". De kommer att pågå under tio digitala träffar på 4 studietimmar per gång.

Se alla våra Ada-kurser här!

Kontakt:
Bonnica Sjöblom
bonnica.sjoblom@sv.se