Tillbaka

Mitt Val

Vill du lära dig vad demokrati är och hur du kan rösta och påverka beslut som fattas i Sverige?
Välkommen att delta i en studiecirkel.
Cirkeln Mitt Val är för dig som har en funktionsnedsättning.

Studiecirkeln är gratis.
Obligatorisk anmälan:
Madeleine Käll tel 031-707 18 22
madeleine.kall@sv.se

Är ni en verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning,
tex en Daglig verksamhet, som önskar en studiecirkel i Mitt Val kommer vi gärna till er. 

För mer information och anmälan kontakta
Madeleine Käll tel 031-707 18 22
madeleine.kall@sv.se