Tillbaka

Om corona i höst

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit åtgärder för att det ska kännas tryggt att delta i våra cirklar och andra aktiviteter.

  • I många av våra studiecirklar och kurser har vi minskat antal deltagare. Vi har satt upp skyltar för att påminna varandra om att hålla avstånd och möblerat glesare samt placerat ut handsprit. I flera av våra lokaler där vi delar verktyg, såsom keramik, finns även ytdesinfektion.

  • Samtliga arrangemang på Redbergsteatern kommer att genomföras med max 50 deltagare, gles möblering för att hålla avstånd och tillgång till handsprit. Som regel tillämpar vi förskottsbetalning för att undvika kö och trängsel i foajén.

  • Vi har också lagt till flera digitala cirklar för dig som inte kan eller vill träffas fysiskt. Dessutom kommer vi erbjuda samtal digitalt. Du hittar enklast dessa evenemang i sökfältet genom att välja ”distans” som ort, tänk på att du kan gå en studiecirkel digitalt även om den arrangeras av en annan ort.


För dig som deltagare – att tänka på:

Det är av största vikt att du stannar hemma vid minsta symptom. Hör av dig om du behöver avboka din cirkel eller ett enstaka tillfälle.

Har du frågor kring vår coronahantering, hör av dig!