Tillbaka

Samiska dagar 9/4 & 10/4

Samisk kultur på Redbergsteatern! 

Tisdag 9/4 hälsar vi Giron Sámi Teáther varmt välkommen till oss. Läs mer och boka din biljett här! 

Onsdag 10/4 hälsar vi Elin Teilus välkommen till oss med workshop i jojk. Läs mer och boka din biljett här!

Den här satsningen gör vi tillsammans med Göteborg stad, Länsstyrelsen Västra Götaland och Sameföreningen i Göteborg.

SV Göteborg har under flera år arbetat upp samarbeten med nationella minoriteter för att möjliggöra folkbildning tillsammans. I vårt kursutbud finns både nybörjare- och fortsättningskurser i minoritetsspråken, men vi har även föreläsningar och konserter för att synliggöra nationella minoriteters kultur. Dessutom så kan du både sjunga i kör och sy nytt av gammalt på finska men också lära dig att använda din mobiltelefon och dator.  

Vi är ett studieförbund med upparbetad infrastruktur och lokaler som vi fyller med folkbildning. Nu vill vi fylla den med ännu mer folkbildning! Kan vi bli ett nav för nationella minoriteters språk och kultur i staden och regionen? Vi är redo! 

Varmt välkomna! 

Har du frågor kontakta peter.hjelm@sv.se