Tillbaka

Information från Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg med anledning av Covid-19

Studieförbundet Vuxenskolan är tillsammans med nio andra studieförbunden och landets samtliga folkhögskolor en del av den svenska folkbildningen. Vi är en ideell organisation som erbjuder möjligheter till livslångt lärande utanför det formella utbildningssystemet. Vi står fria från stat och kommun och allt deltagande hos oss är frivilligt.

När staten i tisdags meddelade att delar av det formella utbildningsväsendet så som gymnasieskolor, komvux och universitet skulle stängas ner, var inte folkbildningen inbegripen i det beslutet. Vi fick vänta ytterligare några dagar innan beslut fattades gällande vår verksamhet. Detta gjordes av vår riksorganisation, efter samråd med övriga studieförbund samt kulturminister Amanda Lind.

Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg kommer agera på följande vis:
En stor del av våra studiecirklar kommer att pausas under de nästkommande 4 veckorna. En del studiecirklar kommer att erbjudas möjligheten att fortsätta men på distans, med hjälp av digitala lösningar som vi inom kort kommer kunna tillhandahålla. Ett litet antal cirklar kommer att fortgå, då med tydliga krav på att ingen får medverka som känner minsta sjukdomssymtom. Detta gäller främst små grupper där deltagarna känner varandra sedan gammalt.

Är du deltagare i någon utav våra verksamheter? Avvakta mer information! Vi organiserar en stor och omfattande verksamhet och håller just nu på att föra dialog med samtliga cirkelledare.

Kulturarrangemang så som föreläsningar och konserter ställs in under de närmaste veckorna.

Våra lokaler kommer i möjligaste mån att hållas öppna. Våra rutiner för städ och rengöring har utökats.

Med vänlig hälsning,
Ledning och personal på Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg