Tillbaka

Information från Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg med anledning av Covid-19

Studieförbundet Vuxenskolan är tillsammans med nio andra studieförbunden och landets samtliga folkhögskolor en del av den svenska folkbildningen. Vi är en ideell organisation som erbjuder möjligheter till livslångt lärande utanför det formella utbildningssystemet. Vi står fria från stat och kommun och allt deltagande hos oss är frivilligt.

När staten meddelade att delar av det formella utbildningsväsendet så som gymnasieskolor, komvux och universitet skulle stängas ner, var inte folkbildningen inbegripen i det beslutet. Vi fick vänta ytterligare innan beslut fattades gällande vår verksamhet. Detta gjordes av vår riksorganisation, efter samråd med övriga studieförbund samt kulturminister Amanda Lind.

Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg kommer agera på följande vis:
En stor del av våra studiecirklar blev i våras inställda och vi skickade ut information till våra deltagare. En del studiecirklar fortsatte på distans, med hjälp av digitala lösningar. Ett litet antal cirklar fortgick, då med tydliga krav på att ingen får medverka som känner minsta sjukdomssymtom. Detta gällde främst små grupper där deltagarna känner varandra sedan tidigare.

Kulturarrangemang så som föreläsningar och konserter ställdes in fram till hösten.
Våra stadsvandringar fortsatte som planerat.

Till hösten..
Planerar vi som vanligt, men med åtanke till Covid-19. Vi kommer att erbjuda flera cirklar digitalt för de som inte har möjlighet att träffas fysiskt.

Med vänlig hälsning,
Ledning och personal på Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg