Tillbaka

Våld i nära relationer

Under november så har vi arbetat med att lyfta uppmärksamheten mot våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelsen har tagit fram en kampanj för att hjälpa både våldsutsatta men också hjälp för den som brukar våld. Syftet är att visa hur våldet ökat i samband med Covid-19.

Vi på SV har tillsammans med UCI, Föreningen MÄN och Lex Femme haft digitala föreläsningar för nyanlända med fokus på jämställdhet och för att motverka våld i nära relationer.
Fler av dessa föreläsningar kommer under våren 2021 och datum kommer att meddelas inom kort.

Behöver du stöd eller har du frågor? Läs mer nedan:
Stöd till dig som är våldsutsatt, anhörig eller våldsutövare – Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)