Cirkelledare

Välkommen som cirkelledare hos SV Göteborg!

Utbildningar
Som samverkande förening med SV får ni del av SVs basutbildningar och era ledare kommer med på cirkelledarutbildningar.

SVs grundorganisationer
Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom en sammanslagning av Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) och Liberala studieförbundet (LiS).

Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund är SVs grundorganisationer. En av SVs uppgifter är att tillgodose dessa organisationernas behov av studie- och kulturverksamhet.

Vill ni också samarbeta med oss eller komma i kontakt men någon av våra samarbetsorganisationer? För mer information ring 031-707 18 26.