50- och 60-talskören

50- och 60-talskören

Musik, teater

En kör med 50- och 60-talstema för dig som vill sjunga Beatles, Simon & Garfunkel, Elvis m fl. Pop, rock, visor samt en och annan schlager. Roliga låtar som är naturliga för stämsång, dvs kör. Du behöver inte ha någon erfarenhet av körsång, men måste tycka det är roligt att sjunga. Kören startade höstterminen 2016.

Detta är en ganska ny kör och skall inte förväxlas med 60-talskören på Kustens Hus, som varit igång i många terminer.
Den här kören har samma ledare och skall arbeta i samma anda, som 60-talskören.
OBS! Paus 1 oktober

KÖRLEDARE: Åsa Jullander, erfaren körledare med många års erfarenhet