Musik, teater

En kör med 50- och 60-talstema för dig som vill sjunga Beatles, Simon & Garfunkel, Elvis m fl. Pop, rock, visor samt en och annan schlager. Roliga låtar som är naturliga för stämsång, dvs kör. Du behöver inte ha någon erfarenhet av körsång, men måste tycka det är roligt att sjunga. Kören startade höstterminen 2016.

Detta är en ganska ny kör och skall inte förväxlas med 60-talskören på Kustens Hus, som varit igång i åtskilliga terminer.
Den här kören har samma ledare och skall arbeta i samma anda, som 60-talskören.

KÖRLEDARE: Åsa Jullander, erfaren körledare med många års erfarenhet

LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.