Musik, teater

OBS! OBS! På grund av coronaläget kommer vi inte att kunna ta in några nya kördeltagare till att börja med. Under förra hösten fick samtliga våra körer avbrytas p g a corona tidigare deltagare skall ha förtur tills vidare. Du som anmäler dig blir automatiskt reserv.
Startdatum för höstens kurs kan komma att ändras eftersom vi i skrivande stund inte kan vara säkra på läget i höst.

En kör med 50- och 60-talstema för dig som vill sjunga Beatles, Simon & Garfunkel, Elvis m fl. Pop, rock, visor samt en och annan schlager. Roliga låtar som är naturliga för stämsång, dvs kör. Du behöver inte ha någon erfarenhet av körsång, men måste tycka det är roligt att sjunga. Kören startade höstterminen 2016.
Kören har funnits i tre år och skall inte förväxlas med 60-talskören på Kustens Hus, som varit igång i åtskilliga terminer. Den här kören har samma ledare och skall arbeta i samma anda, som 60-talskören. Om kören är fullbokad, välj istället den nya onsdagskören 60- och 70-talskören.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursmaterial
Allt kursmaterial tillhandahålles av ledaren.

Kursledare
Åsa Jullander, sångerska och körledare med mångårig erfarenhet.

Kurslokal
Redbergsteatern, Örngatan 6

Bra att veta
Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.