OBS! Fram till 20 juni tar vi endast in tidigare körmedlemmar som ordinarie. Du som inte varit med tidigare är förstås välkommen att anmäla dig, men du hamnar som reserv tills vidare. Under våren fick samtliga våra körer avbrytas p g a corona och vårens deltagare skall ha förtur att anmäla sig på nytt. 60-talskören är mycket svår att komma med i som ny. Försök hellre med 60/70-talskören på Redbergsteatern.

Startdatum för höstens kurs kan komma att ändras eftersom vi i skrivande stund inte vet hur läget är i höst.