Hantverk & konst

Tempera är en hållbar och behaglig färg att arbeta med och har stark lyskraft. Du får lära dig blanda färg med torrt pigment och emulsion, där bindemedlet är ägg.
Grundkurs som ger dig tekniska färdigheter och måleriska kunskaper.

NIVÅ: Grundkurs
FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSTID: Lör / sön 10.00-15.45 (30 min lunchpaus)
LEDARE: Nils-Erik Mattsson, konstnär och erfaren kursledare.

MATERIAL: Materialinformation vad du behöver ta med själv skickas med kallelsen.
Det material som ingår i materialkostnaden är följande: Färgpigment, ingredienserna till emulsionen, Gesso för grundering, ett akvarellpapper med grov gräng.

BRA ATT VETA: Kallelse/Faktura skickas ca två-fyra veckor före kursstart.