Hantverk & konst

För dig som kan grunderna i akvarellmålning men nu vill fördjupa dina kunskaper och lära mer om akvarellteknik, färg och form, perspektiv och bildkomposition samt pröva nya arbetssätt kombinerat med traditionella övningar och metoder.

NIVÅ: Fortsättningskurs
FÖRKUNSKAPSKRAV: Grunderna i akvarellmåleri.

KURSMATERIAL: Information kommer med kallelsen till kursen.
KURSLEDARE: Nils-Erik Mattsson, konstnär och erfaren kursledare hos SV Göteborg sedan ett flertal år.

BRA ATT VETA: Kallelse/Faktura skickas ca två-fyra veckor före kursstart.