Hantverk & konst

Materiallära, färgblandningar och olika målningssätt ger dig grundläggande kunskaper till eget skapande i akvarell.
Några olika moment vi kan gå igenom på kursen.
Papperskvalitéer och hur man klistrar upp akvarellpapper på skiva. Att måla "vått på torrt" och "vått i vått".
Färgblandningar tex hur man blandar kalla och varma gröna kulörer. Lasering, valörmåleri och att schumra.

NIVÅ: Grundkurs
FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSTID: Lördag / söndag 10:00-15:45 (30 min lunchpaus)
KURSMATERIAL: Materialinformation kommer med kallelsen till kursen.

KURSLEDARE: Nils-Erik Mattsson, konstnär och erfaren kursledare hos SV Göteborg sedan ett flertal år.

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca fyra veckor före kursstart.