Media & kommunikation

Detta är en kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje kurstillfälle har ett tema som vi knyter an till genom diskussioner, skrivövningar och andra textexempel. Vi kommer bland annat ta upp novellens form och möjligheter, ordval och att skriva dialog. Vi kommer även ta del av varandras texter och arbeta med textrespons.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Elin Johansson, skrivpedagog och skribent. Har givit ut flera böcker. Besök gärna Elins företagshemsida: www.seriost.se

Upplägg för onlinekurs
Online-träffarna sker i webbverktyget Zoom. Länkar till Zoom mailas ut i samband med kursstart.
Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator, gärna med kamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Bra att veta
Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.


BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.