Media & kommunikation

En kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje träff har ett särskilt tema. Det kan handla om: ordval, berättarperspektiv och om novellens möjligheter. Till varje tema gör vi skrivövningar och arbetar med textrespons i gruppen.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

LEDARE: Elin Johansson, skrivpedagog och skribent. Har givit ut flera böcker och driver Seriöst Förlag http://www.seriostforlag.se/

KURSLOKAL: Karl Gustavsgatan 15

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.