Media & kommunikation

Detta är en kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje tillfälle tar upp minst ett tema som: ordval, berättarperspektiv, att skapa karaktärer, skriva dialog samt novellens form och möjligheter. Till varje tema gör vi skrivövningar och använder oss av andra textexempel. Vi tar del av varandras texter och arbetar med respons i gruppen.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Elin Johansson, skrivpedagog och skribent. Har givit ut flera böcker och driver Seriöst Förlag http://www.seriostforlag.se/

Kurslokal
Karl Gustavsgatan 15

Bra att veta
Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.
BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.