Hantverk & konst

En bildkurs för dig som är 10-13 år och vill utforska, experimentera och skapa bilder tillsammans med Anneli Martin som är bildkonstnär och bildlärare.
I kursen får du upptäcka nya verktyg och metoder för att forma bilder.
Du får prova på att teckna fritt, måla, teckna serier, göra bildmanus, binda en egen bok, arbeta med ljusbilder och fotografera.
Du kommer att få arbeta i riktigt stora format så väl som små.
Inga förkunskaper krävs.

KURSTID: Måndag, tisdag och onsdag 17-19 juni, 10.00-14.00
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6
KURSLEDARE: Anneli Martin, bildkonstnär, bildlärare och erfaren kursledare.

KURSAVGIFT: 990 kr, inkl material och enklare mellanmål.

BRA ATT VETA:
Personer under 18 år kan anmälas tillsammans med målsmans uppgifter. Anmälan kommer automatiskt registreras så att målman blir betalare av kursavgift. Båda personerna som anmäler sig erhåller bekräftelse på anmälan.
Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.