Hantverk & konst

Kursen för dig som tillsammans med ditt barn eller barnbarn vill utforska och arbeta med bild och estetiska uttrycksformer. Här får ni chans att fördjupa de visuella kunskaperna, som är så viktiga idag.
Ni får skissa, teckna, måla, trycka på papper samt göra schabloner för screen tryck (tygtryck). Att arbeta tillsammans, barn och vuxna, i en bildkurs öppnar nya sätt att se, men även möjligheter att på ett lekfullt sätt upptäcka bilden som språk.

FÖRKUNSKAPER: Inga
KURSTID: Lör / Sön 10.00-14.00, 10 studietim 18-19 maj
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

KURSLEDARE: Anneli Martin, bildkonstnär, bildlärare och erfaren kursledare.
KURSAVGIFT: 650 kr / person, inkl grundmaterial.

BRA ATT VETA:
Personer under 18 år kan anmälas tillsammans med målsmans uppgifter. Anmälan kommer automatiskt registreras så att målman blir betalare av kursavgift. Båda personerna som anmäler sig erhåller bekräftelse på anmälan.

Kallelse till kursen skickas ca två-fyra veckor före kursstart.