Språk

OBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg.

Gör en intresseanmälan, start vid tillräckligt många anmälda. Startdatum kan komma att ändras.

Participants will be asked to read at home (not too much: 20 pages or so per between classes). You will read for content (what happened?) and ideas (what does it mean or suggest?) as well as keeping track of questions of vocabulary (new words) and grammar (how do the sentences work?). Our time together online will be focused on conversation about the reading (what happened in the story? what do you think about what happened? what did you feel as you were reading? What questions do you have?). While our focus will be on reading and discussing the novel, conversation will be in English, so members of the circle will also have the opportunity to improve their English language skills through their engagement with the novel and with one another. The level of the reading will be B1 (see CEFR scale) or close to it and conversation will be flexible enough to The focus of the circle will be the award-winning short novel, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, by Native American author, Sherman Alexie.accommodate a range of English language proficiencies.

Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

Kursupplägg
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 6 tillfällen. Online-träffarna sker i webbverktyget Zoom. Länk och instruktioner till Zoom mailas ut i samband med kursstart. Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator eller surfplatta (gärna med kamera) och en internetuppkoppling.

Förkunskapskrav
Läsningen kommer att vara på ungefär nivå B1 (se CEFR-skalan) och konversationen kommer att vara tillräckligt flexibel för att rymma en mängd engelska språkkunskaper. Du kan kommunicera i enkla sammanhang om samtalspartnern talar tydligt samt har grundläggande grammatik.

Kurslitteratur
"The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" av Sherman Alexie.
Boken finns att tillgå gratis digitalt via denna länk: http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Absolutely.True.Diary/02/default.html. På sidan finner du både texten och ljudboken inläst av Alexie själv.

Material ingår inte i kursavgiften. Det händer att kurser måste ställas in pga för få anmälda deltagare. Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar ej för inköpt bok till inställd kurs.

Kursledare
Meddelas senare.

Kurslokalen
Distans - kurs är online i webverktyget Zoom.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.