Språk

OBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg.

Kurslitteraturen kommer att bestå av antingen en kort roman eller en novell av en fransk författare. Som deltagare kommer du att läsa hemma ungefär 10-20 sidor till varje tillfälle. Vi kommer att samtala om innehåll och textens övergripande idéer, samt bekanta oss med nya ord, grammatik och meningsuppbyggnad. Under träffarna kommer vi att fokusera på samtal så som, vad hände i berättelsen? vad tycker du om det som hände? vad kände du när du läste? var det något som gjorde dig förvirrad? Målet är att du som kursdeltagare ska förbättra dina språkkunskaper i franska genom engagerade och livliga interaktioner med berättelsen och med varandra. Läsningen kommer att vara på ungefär nivå B2-C2 (se CEFR-skalan) och konversationen kommer att vara tillräckligt flexibel för att rymma en mängd franska språkkunskaper.

Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

Kursupplägg
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 6 tillfällen. Online-träffarna sker i webbverktyget Zoom. Länk och instruktioner till Zoom mailas ut i samband med kursstart. Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator eller surfplatta (gärna med kamera) och en internetuppkoppling.

Förkunskapskrav
Läsningen kommer att vara på ungefär nivå B2-C1 (se CEFR-skalan) och konversationen kommer att vara tillräckligt flexibel för att rymma en mängd franska språkkunskaper. Du kan kommunicera i enkla sammanhang om samtalspartnern talar tydligt samt har grundläggande grammatik.

Kurslitteratur
Meddelas senare.

Material ingår inte i kursavgiften. Du förväntas ha köpt boken vid första tillfället.
Du hittar boken hos Adlibris.com eller hos Utbildningsstaden.se (The Book Corner).
Det händer att kurser måste ställas in pga för få anmälda deltagare. Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar ej för inköpt bok till inställd kurs.

Kursledare
Julien Combes. Julien kommer ifrån Lyon och jobbar på Franska Skolan. Han pratar inte men förstår svenska, men förutom franska så går engelska bra.

Kurslokalen
Distans - kurs är online i webverktyget Zoom.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post. Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.