Språk

Kurslitteraturen kommer att bestå dels av utdrag ur en roman eller en novell av en spansk författare, dels av lärarens egenproducerade texter. Som deltagare kommer du att läsa hemma inför varje tillfälle. Vi kommer att samtala om innehåll och texternas övergripande idéer, samt bekanta oss med nya ord, grammatik och meningsuppbyggnad. Under träffarna kommer vi att fokusera på samtal så som, vad hände i berättelsen? vad tycker du om det som hände? vad kände du när du läste? var det något som gjorde dig förvirrad? Målet är att du som kursdeltagare ska förbättra dina språkkunskaper i spanska genom engagerade och livliga interaktioner med berättelsen och med varandra. Läsningen kommer att vara på ungefär nivå B1-B2 (se CEFR-skalan) och konversationen kommer att vara tillräckligt flexibel för att rymma en mängd spanska språkkunskaper.

Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 5 tillfällen.

Förkunskapskrav
Läsningen kommer att vara på ungefär nivå B1-B2 (se CEFR-skalan) och konversationen kommer att vara tillräckligt flexibel för att rymma en mängd spanska språkkunskaper. Du kan kommunicera i enkla sammanhang om samtalspartnern talar tydligt samt har grundläggande grammatik.

Kurslitteratur
Ledaren tillhandahåller material.

Kursledare
Juan José Martinez Almansa. Juan är en omtyckt och entusiastisk lärare med många års erfarenhet av att lära ut sitt modersmål.

Kurslokalen
Redbergsskolan ligger vid Redbergsplatsen.
Lokalen är handikappanpassad. Hiss finns.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.