Språk

Obs!
Höstens kurs är begränsad till sju deltagare och startar under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till rådande pandemi. Gör en intresseanmälan, start vid tillräckligt många anmälda. Startdatum kan komma att ändras.

Kurslitteraturen kommer att bestå av antingen en kort roman eller en novell av en spansk författare. Som deltagare kommer du att läsa hemma ungefär 10-20 sidor till varje tillfälle. Vi kommer att samtala om innehåll och textens övergripande idéer, samt bekanta oss med nya ord, grammatik och meningsuppbyggnad. Under träffarna kommer vi att fokusera på samtal så som, vad hände i berättelsen? vad tycker du om det som hände? vad kände du när du läste? var det något som gjorde dig förvirrad? Målet är att du som kursdeltagare ska förbättra dina språkkunskaper i spanska genom engagerade och livliga interaktioner med berättelsen och med varandra. Läsningen kommer att vara på ungefär nivå B2 (se CEFR-skalan) och konversationen kommer att vara tillräckligt flexibel för att rymma en mängd spanska språkkunskaper.

Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 5 tillfällen.

Förkunskapskrav
Läsningen kommer att vara på ungefär nivå B2 (se CEFR-skalan) och konversationen kommer att vara tillräckligt flexibel för att rymma en mängd spanska språkkunskaper. Du kan kommunicera i enkla sammanhang om samtalspartnern talar tydligt samt har grundläggande grammatik.

Kurslitteratur
Meddelas senare.

Material ingår inte i kursavgiften. Du förväntas ha köpt boken vid första tillfället. Du hittar boken bl.a. hos The Book Corner på Rosenlundsgatan 3 (vid Feskekôrka).
Det händer att kurser måste ställas in pga för få anmälda deltagare. Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar ej för inköpt bok till inställd kurs.

Kursledare
Juan José Martinez Almansa. Juan är en omtyckt och entusiastisk lärare med många års erfarenhet av att lära ut sitt modersmål.

Kurslokalen
Redbergsskolan ligger vid Redbergsplatsen.
Lokalen är handikappanpassad. Hiss finns.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.