Språk

För dig som vill lära dig engelsk grammatik från grunden. Kanske har den fallit i glömska sedan du läste engelska senast? Vi går igenom de grammatiska begreppen på både svenska och engelska på ett lustfullt sätt med hjälp av musik, dialoger och enklare skriftlig produktion. Grammatiken kommer att ge dig nyckeln till en säkrare språkhantering. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 6 tillfällen.
Observera att det finns två delar av "Engelska Brush up your grammar". Del 1 fokuserar på substantiv, pronomen, verb samt "phrasal verbs" medan del 2 fokuserar på adjektiv, adverb, prepositioner och ordföljd.

Förkunskapskrav
Du har gått minst en termin nybörjarengelska.

Kurslitteratur
Meddelas senare.

Material ingår inte i kursavgiften. Du förväntas ha köpt boken vid första tillfället.
Du hittar boken hos Adlibris.com eller hos The Book Corner på Rosenlundsgatan 3 (vid Feskekôrka).
Det händer att kurser måste ställas in pga för få anmälda deltagare. Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar ej för inköpt bok till inställd kurs.

Kursledare
Karin Andeby. Karin är legitimerad lärare i svenska och engelska med över 30 års erfarenhet, av undervisning på allt från högstadium till universitet. Karin har tillbringat mycket tid i England bl.a. i Oxford för egna studier och i Hastings där hon arbetade för STS språkresor. Karin älskar England och brinner för att göra undervisning lustfylld.

Kurslokalen
Redbergsskolan ligger på Örngatan 6 vid Redbergsplatsen.
Lokalen är handikappanpassad. Hiss finns.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.