Språk

OBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg.

För dig som vill fortsätta lära dig finska från grunden. I kursen får du öva på finska inför olika vardagssituationer, presentera dig själv, prata om dina intressen, bestämma ett möte med någon, mm. Vi kommer jobba med konversation, grammatik och ordförråd. Fokus ligger på praktiska övningar men grammatik behövs för att du ska kunna utveckla din finska. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

Denna kurs är en del av SV Göteborgs satsning att erbjuda Sveriges nationella minoritetsspråk.

Kursupplägg
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 10 tillfällen. Online-träffarna sker i webbverktyget Zoom. Länk och instruktioner till Zoom mailas ut i samband med kursstart. Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator eller surfplatta (gärna med kamera) och en internetuppkoppling.

Förkunskapskrav
Du har gått motsvarande 2 terminer finska eller för dig som läst för längesen och vill fräscha upp dina kunskaper.

Kurslitteratur
"Finskan - lättare än du tror" av Sari Pesonen och Marjut Vehkanen
ISBN 9789513766900

Material ingår inte i kursavgiften. Du förväntas ha köpt boken vid första tillfället.
Du hittar boken hos Adlibris.com eller hos Utbildningsstaden.se (The Book Corner).
Det händer att kurser måste ställas in pga för få anmälda deltagare. Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar ej för inköpt bok till inställd kurs.

Kursledare
Sirpa Humalisto. Sirpa arbetar som lärare i finska i grundskolan och gymnasiet. Hon har fil. kand. examen med huvudämne finska från Stockholms universitet och hon har läst vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Hennes kursplan för finska för nybörjare bygger på material från Folkuniversitets förlag - Finska för nybörjare 1 & 2 - skriven av Eeva Haapalehto. Innehållet omfattar tolv kapitel. Upplägget är enkelt och lätt att följa med dialoger, grammatiska moment, frågor och övningar. Facit till övningarna ingår i boken, liksom en alfabetisk ordlista. Ljudet till varje kapitel finns på www.finskaförnybörjare.se.

Kurslokalen
Distans - kurs är online i webverktyget Zoom.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post. Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.