Hantverk & konst

Du får använda olika sorters pil, alla ekologiskt odlade, prova flättekniker som låsningsflätning, mönsterflätning och knutar.

FÖRKUNSKAPER: Inga
MATERIAL: Köper du av ledaren. Kostnad för en växtkon ca 120 kr

LEDARE: Christian Erlandsson, pilslöjdare
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

BRA ATT VETA: Kallelse/Faktura skickas ca två-fyra veckor före kursstart.