Historia & Konsthistoria

Med hemmahamn i Göteborg grundades rederiet Svenska Amerika Linien (SAL) år 1915. Då passagerartrafiken upphörde år 1975 hade man transporterat miljoner resenärer över Atlanten och till Nordamerikanska hamnar som New York och Halifax. Inte bara om rederiets historia, emigranter, om livet ombord för både besättning och passagerare, kända och okända, utan även om vilken prägel SAL satte på staden och livet i Göteborg under dess 60 år av verksamhet kommer vi att få höra om under föredraget.
Det fjärde av fyra fristående föredrag i serien Göteborg över havet, i samarbete med Kulturhistoriska Samfundet.

FÖRELÄSARE: Carl T. Ek.
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6
BRA ATT VETA: Kallelse/Faktura skickas ca två-fyra veckor före föredraget.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.