Föredrag / Göteborg över havet / Del 2 Svenska Ostindiska Kompaniet

Föredrag / Göteborg över havet / Del 2 Svenska Ostindiska Kompaniet

Historia & Konsthistoria

Svenska Ostindiska Kompaniet (SOIC) var Sveriges mest framgångsrika företag genom tiderna och mellan åren 1732 och 1806 utgick 134 expeditioner med ostindiefarare från Göteborg till fjärran länder. Mycket har både blivit sagt och skrivet om det. Föredraget handlar om hur SOIC påverkade livet i Göteborg. Om göteborgare som seglade på dess fartyg. Vilka de var och deras liv ombord och vad som hände dem i de främmande hamnarna.

Det andra av fyra fristående föredrag i serien Göteborg över havet, i samarbete med Kulturhistoriska Samfundet.

FÖRELÄSARE: Carl T. Ek.
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6
BRA ATT VETA: Kallelse/Faktura skickas ca två-fyra veckor före föredraget.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.