Historia & Konsthistoria

År 1952 förrättades biskopsval i Strängnäs stift och professor Dick Helander utsågs till ny biskop, men den 22 december 1953 så avsattes han av Uppsala rådhusrätt. Dömd för ärekränkning efter att anklagats för att ha skickat ett stort antal brev där motkandidaterna i valet blev smutskastades och Helander själv lyftes fram som den lämpligaste kandidaten. Affären var en av de mest uppmärksammade rättsröteaffärerna och kom att dela Sverige i två läger; för och emot Helander. Han försvarade sin oskuld i två böcker och fick delvis upprättelse 1964 då Svea hovrätt återgav honom hans biskopsvärdighet. Dick Helander avled i Göteborg år 1978 efter att blivit påkörd av en spårvagn framför Domkyrkan.
Under föredraget kommer lösningen på Helanderaffären att avslöjas, och kanske även vilka det verkligen var som skickade breven. För det var inte Helander.

FÖRELÄSARE: Carl T. Ek.
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6
BRA ATT VETA: Kallelse/Faktura skickas ca två-fyra veckor före föredraget.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.