Historia & Konsthistoria

Hemliga sällskap, ordnar och klubbar finns det många av i Göteborg. Men vilka är de och vilken historia har de? Var finns de, och hur ser det ut och vad sker bakom de lyckta dörrarna? Vilken roll spelar de idag? Det och mycket annat skall vi få svar på under detta mycket spännande föredrag.

FÖRELÄSARE: Carl T. Ek.

LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

BRA ATT VETA: Kallelse/Faktura skickas ca två-fyra veckor före föredraget.
OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.