Historia & Konsthistoria

Mellan åren 1803 till 1815 rasade en serie krig i Europa vilka kallas Napoleonkrigen. Under flera av dessa år så rådde också ett handelskrig som fick namnet Kontinentalsystemet. Göteborg som Sveriges främsta handel- och sjöfartstad för utrikeshandel påverkades direkt av kriget och Kontinentalsystemet, och staden hade aldrig utvecklats som det kom att göra utan dessa. Hur och varför, men även mycket annat, skall belysas under föredraget. Och även om Sverige bytte sida ett par gånger, så på vilken sida stod egentligen grosshandlarna och de styrande i Göteborg?

Det andra av fyra fristående föredrag i serien Göteborg och krigen, i samarbete med Kulturhistoriska Samfundet.

FÖRELÄSARE: Carl T. Ek.
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före föredraget.
OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.