Historia & Konsthistoria

Att "såra tukt och sedlighet" stod det i den gamla svenska lagstiftningen. Blodskam, lägersmål, lönskaläge, enkelt och dubbelt hor, tidelag, otukt. Benämningarna på brott mot vandel och moral har varit många. Men hur vanliga var dessa brott i äldre tid? Och hur såg samhället och myndigheterna på brotten och vilka straff- och andra påföljder var möjliga. Föredraget tar upp synen på sedlighetsbrott från medeltiden till modern tid.

Föreläsare
Carl T. Ek.

Lokal
Redbergsskolan, Örngatan 6

Bra att veta
Kallelse skickas ca två-fyra veckor före föredraget.
OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.