Bohusläns historia - Från järnålder till 1658
Bohuslän har varit skådeplats för många stormiga strider under århundradenas lopp. Danska och norska stormän har kämpat om herraväldet. Vikingar har gett sig ut på Nordsjön för att kolonisera de brittiska öarna, Island och Grönland. Men här blomstrade också Kungahälla, Norges mest betydande stad under 1100-talet, och en rad andra livliga handelsplatser utmed älven och kusten. Bohusläns historiaär den först utkomna av två planerade böcker. Den första boken tar avstamp i yngre järnålder och sträcker sig fram till freden i Roskilde 1658.

Förläsare: Tomas Andersson, arkeolog, historiker och författare.

Onsdag 10 november kl 18.00 - ca 19.30

Entré: 120 kr, betalas med faktura från SV som mejlas/ ut i god tid innan arrangemanget äger rum.

Obligatorisk föranmälan.

Arrangemanget genomförs med stöd från
Västra Götalandsregionen