Historia & Konsthistoria, Samhälle

Göteborgsvitsen, Barnens dag, Gustav Adolfsbakelsen, skolämnet slöjd och musiken till Idas sommarvisa – alla är de exempel på företeelser som uppfattas som typiskt svenska men som i själva verket är skapade av svenska judar.

Judar har fått bo permanent i Sverige sedan 1770-talet utan att behöva konvertera till kristendomen, även om det länge fanns många restriktioner.

Carl Henrik Carlssons Augustnominerade bok är ett sedan länge saknat översiktsverk om judisk kulturhistoria i Sverige. Vi möter enskilda judar men får också veta hur judiska församlingar och andra organisationer vuxit fram och relaterat till det omgivande majoritetssamhället – det har ständigt gällt att försöka hålla balansen mellan tradition, förnyelse och anpassning och att förhålla sig till den ständigt närvarande antisemitismen.

Förläsare: Carl Henrik Carlsson, filosofie doktor i historia.

Tisdag 1 mars kl 18.00 - ca 19.30

Entré: 120 kr. Kallelse med inbetalningskort mejlas/skickas i god tid.
Obligatorisk föranmälan.
Avbokning senast en vecka innan arrangemanget. Därefter; Köpt biljett återbetalas ej.

Från och med 1 december 2021 behöver du visa vaccinationsbevis när du besöker våra arrangemang på Redbergsteatern. Vaccinationsbeviset kan vara utskrivet eller finnas digitalt på din mobiltelefon.

Arrangemanget genomförs i samverkan med Föreningen Norden