Alla har vi väl gått i Nelly Thürings Trappa, som leder oss upp från Södra Vägen till Näckrosdammen?
Malin Arvidsson, filosofie doktor i historia, berättar om en av demokratirörelsens verkliga pionjärer. Under hela 1910-talet arbetade Nelly för kvinnors rättigheter, däribland rösträtten. Hon flyttade till Göteborg och blev som första socialdemokratiska kvinna invald i stadsfullmäktige.
1921 blev Nelly en av de första kvinnorna i Sveriges Riksdag. Inför valrörelsen hade hon sålt sin fotoateljé och satt sig på motorcykeln för att åka runt och uppmana kvinnor att använda sin nyvunna rösträtt.
Malin har ägnat flera år av forskning kring Nelly, inte minst på arkiven i Göteborg.

Förläsare: Malin Arvidsson, arkeolog, historiker och författare.

Onsdag 17 november kl 18.00 - ca 19.30

Entré: 120 kr, betalas med faktura från SV som mejlas/skickas ut i god tid innan arrangemanget äger rum.

Obligatorisk föranmälan.

Arrangemanget genomförs med stöd från
Västra Götalandsregionen