Historia & Konsthistoria, Samhälle

Örgryte införlivades med Göteborg för 100 år sedan. Det var slutpunkten på en lång process där bitar av stadens granne brutits loss för att läggas inom stadsgränsen. Med anledning av detta jubileum har Göteborgs Hembygdsförbunds årsbok Göteborg förr och nu 2022 flera kapitel ägnade åt Örgryte.
Föredraget om Örgrytes förening med Göteborg berättar om den slingriga vägen mot ett fullbordat införlivande 1922 samt något om Örgrytes gamla område i vår egen tid.

Förläsare: Per Hallén, universitetslektor, ekonomisk historia.

Torsdag 13 oktober kl 18.00 - ca 19.30

Entré: 120 kr. Kallelse med inbetalningskort mejlas/skickas i god tid.
Obligatorisk föranmälan.
Avbokning senast en vecka innan arrangemanget. Därefter; Köpt biljett återbetalas ej.