Samhälle

Varför hävdar grannar i Skandinavien och runt Östersjön att svenskar skulle vara så ängsligt politiskt korrekta, naiva, extrema och anse sig veta bättre än andra? Bengt Lindroth undersöker i sin bok varför åsiktklimatet i svensk och nordisk verklighet blivit så polariserat. Varför har vi i detta nordliga hörn av Europa så svårt att uppträda någorlunda samstämt gentemot omvärlden? Kan det ha med andra världskriget att göra? Vi svenskar saknar ju kollektiva erfarenheter av ”Den stora katastrofen”.

Förläsare: Bengt Lindroth, tidigare korrespondent för Sveriges Radio i Norden och Baltikum.

Torsdag 10 februari kl 18.00 - ca 19.30

Entré: 120 kr. Kallelse med inbetalningskort mejlas/skickas i god tid.
Obligatorisk föranmälan.

Arrangemanget genomförs i samverkan med Föreningen Norden