Media & kommunikation

OBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg.

Kursen vänder sig till dig som med enkla verktyg vill kunna ta bättre bilder. Deltagarna inbjuds att ta bilder utifrån ett visst tema som förmedlas i form av uppgifter från kursledaren.

Ex. på moment:
- Bildkomposition
- Kort och långt skärpedjup - effekter
- Lång slutartid - effekter
- Ljus vid olika tider
- Mjukt och hårt ljus
- Färg och bildintryck
- Storytelling - att förmedla en idé eller historia
- Kort om bildbehandling

Då många inställningar inte går att göra med ex. en mobilkamera, får du mest ut av kursen om du har tillgång till en systemkamera som du kan använda för uppgifterna. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.


Kursupplägg
Kursen omfattar totalt 18 studietimmar à 45 min, varav 4 synkrona träffar om 6 studietimmar, samt självstudier motsvarande 12 studietimmar. I kursen varvas videoföreläsningar med självstudier (inkluderat att deltagarna går ut och tar bilder baserat på uppgifter/ett visst tema som delas i kursen) och träffar online i realtid, där vi t.ex. kan diskutera övningen tillsammans och alternativ till hur man kan lösa övningen, göra kopplingar till kända bildkonstnärer och visa exempel, prata om svårigheter som deltagarna stött på och hur de kan lösas, tekniska problem, osv. Personlig feedback ges till respektive deltagare, som de kan dela med sig av till övriga deltagare om de vill.

Online-träffarna sker i webverktyget Zoom. Föreläsningar och annat material samt möjlighet att hålla kontakt med de andra kursdeltagarna sker på Learnify. Länkar till Zoom och Learnify mailas ut i samband med kursstart.

Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator, gärna med kamera, och en internetuppkoppling.


Förkunskapskrav
Inga.

Kurslitteratur
Består bland annat av inspelade föreläsningar som tillhandahålls digitalt av ledaren.

Kursledare
Louise Nevander. Louise har ställt ut sina fotografiska bilder på b l a Galleri Detroit i Stockholm och på Rockstar Mansion i Hollywood. Utöver sina kunskaper i fotografi har Louise en mångårig bakgrund som ledare och pedagog.

Kurslokalen
Distans - kurs är online i webverktygen Zoom och Learnify.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.