Hantverk & konst

Sandgjutning - Prova att gjuta i silver i en egenhändigt tillverkad sandform.

FÖRKUNSKAPER: Lite vana från silversmide är en fördel

KURSMATERIAL: Ta med ett litet föremål som du vill gjuta av.

KURSLEDARE: Jenny Linde, silversmed