Hantverk & konst

Glasering endast för höstens deltagare som fick avbryta kursen pga corona. Ett tillfälle.

KURSLEDARE: Magdalena Svensson, keramiker

KURSLOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6