Hantverk & konst

Glasering endast för höstens deltagare som fick avbryta hösten pga corona.

KURSLEDARE: Magdalena Svensson, keramiker

KURSLOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6