Göteborg mellan 1603 och 1619

Göteborg mellan 1603 och 1619

Historia & Konsthistoria

Ett föredrag om "Göteborg före Göteborg" och om Göteborg "mellan Göteborg och Göteborg". Göteborg grundades år 1603, men redan år 1611 så bränns den ner till grunden. Åtta år senare, år 1619, började man bygga det nya Göteborg men denna gång söder om Göta älv. Men även under åren däremellan så fanns staden Göteborg, med borgmästare och råd, fast det egentligen inte fanns någon stad som bar namnet Göteborg. Varför det var så? Och vad var det som hände under dessa år?


FÖRELÄSARE: Carl T. Ek
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

OBS!-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.