Historia & Konsthistoria

Göteborgs historia – stadsdel för stadsdel med exkursioner del 3. Olskroken, Redbergslig och Gamlestan.
Både området gamla Olskroken liksom Redbergslid räknas till stadsdelen Olskroken. Områdena har en omväxlande historia som gång lång tid tillbaka, men under kursen kommer vi att begränsa oss inom de senaste 400 år och då se närmare på befästningar, landerier, krogar, vräkningar, ”saneringar” och mycket annat.

Det tredje tillfället så skall vi se närmare på grannområdet Gamlestaden. Det nuvarande området är till stor del byggt under tiden kring år 1910 och planerades huvudsakligen av Albert Lilienberg. Vi kommer att bekanta oss närmare med den senmedeltida staden Nylöse, Göteborgs hospital, Sahlgrenska sockerbruket, industrin och områdets utveckling och arkitektur.


Varje sammankomst startar med teori kl 10.00 på på Redbergsskolan och avslutas med en vandring i närliggande stadsdelar.

Kursupplägg
Tre lördagar
26/9 10.00 Teori på Redbergsskolan, Örng. 6 + Vandring i Olskroken. Avslutas 12.45 ca
3/10 10.00 Teori på Redbergsskolan, Örng. 6 + Redbergslid. Avslutas 12.00 ca
10/10 10.00 Teori på Redbergsskolan, Örng. 6 + Gamlestan. Avslutas 12.00 ca

Den första sammankomsten kommer att inledas med en översiktlig genomgång av stadsdelarnas historia, och är därför något förlängd.
Vid något tillfället kan man behöva åka spårvagn från kurslokalen till aktuell stadsdel. Varje deltagare ombesörjer biljett för detta.

Kursledare
Carl T. Ek

Bra att veta
Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.