Historia & Konsthistoria

Göteborgs historia – stadsdel för stadsdel med exkursioner
En kurs som belyser historien och utvecklingen i stadsdelarna inom Vallgraven samt Vasastaden. Stadsplanering, arkitektur, och befolkningsdemografi kommer att stå i centrum från stadens grundande till 1900-talet. Vi tar hjälp av kartor, foton mm.
Varje sammankomst startar med teori kl 18.00 i Vuxenskolans lokaler på Karl Gustavsgatan 15 och avslutas med en stadsvandring.

7/5 Teori på Karl Gustavsgatan 15 + Vandring Östra och Västra Nordstäderna. Avslutas 20.45 ca
14/5 Teori på Karl Gustavsgatan 15 + Östra och Västra Sydstäderna. Avslutas 20.00 ca
21/5 Teori på Karl Gustavsgatan 15 + Stora och Lilla Otterhällan. Avslutas 20:00 ca
28/5 Teori på Karl Gustavsgatan 15 + Vasastaden. Avslutas 20:00 ca

Den första sammankomsten kommer att inledas med en översiktlig genomgång av Göteborgs 400-åriga historia. Därför krävs lite mer tid just den gången.
Vid flera tillfällen behöver man åka spårvagn från kurslokalen till aktuell stadsdel. Varje deltagare ombesörjer biljett för detta.

KURSLEDARE: Carl T. Ek

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.