Historia & Konsthistoria

Göteborgs historia – stadsdel för stadsdel med exkursioner
En kurs som belyser historien och utvecklingen i stadsdelarna inom Vallgraven samt Vasastaden. Stadsplanering, arkitektur, och befolkningsdemografi kommer att stå i centrum från stadens grundande till 1900-talet. Vi tar hjälp av kartor, foton mm.
Varje sammankomst startar med teori kl 18.00 i Vuxenskolans lokaler på Karl Gustavsgatan 15 och avslutas med en stadsvandring.

Kursupplägg
Fyra tisdagar
27/8 Teori på Karl Gustavsgatan 15 + Vandring Ö. och V. Nordstäderna. Avsl. 20.45 ca
3/9 Teori på Karl Gustavsgatan 15 + Östra och Västra Sydstäderna. Avslutas 20.00 ca
10/9 Teori på Karl Gustavsgatan 15 + Stora och Lilla Otterhällan. Avslutas 20:00 ca
17/9 Teori på Karl Gustavsgatan 15 + Vasastaden. Avslutas 20:00 ca

Den första sammankomsten kommer att inledas med en översiktlig genomgång av Göteborgs 400-åriga historia. Därför krävs lite mer tid just den gången.
Vid flera tillfällen behöver man åka spårvagn från kurslokalen till aktuell stadsdel. Varje deltagare ombesörjer biljett för detta.

Kursledare
Carl T. Ek

Bra att veta
Kallelse till kursen skickas ca fyra veckor före kursstart.