Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck

Samhälle

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett lika aktuellt som komplext ämne. I kursen får du en grundläggande genomgång av hederskultur, som du t ex kan ha nytta av i ditt arbete eller som ett komplement till dina studier.
Träff nr 1
Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Kännetecken? Vad skiljer det från annat våld i nära relationer? Roller i familjen, släkten, klanen. Vad är ursprunget till hederskultur?
Träff nr 2
Vilka är offren? Hur många är drabbade? Mörkertal? Några verkliga fall.
Träff nr 3
Vilka är förövarna? Vilka är deras motiv?
De värsta fallen – varför dödar man sin egen dotter/syster?
Träff nr 4
Hur kan man hjälpa dem som drabbas? Vad gör olika myndigheter? Hur ser kompetensen om hedersfrågor ut hos dem? Hur har synen på hedersförtrycket i Sverige förändrats de senaste decennierna?

FÖRKUNSKAPER: Inga

LEDARE: Mikael Thörnqvist, journalist och författare. Utbildad stödperson för hedersförtryckta och aktiv medlem i GAPF Västra Götaland.

LOKAL: Karl Gustavsgatan 15