Historia & Konsthistoria

Västergötlands vikingatida och medeltida historia är central även i Sveriges och Nordens historia. Under kursen kommer vi att se närmare på vilka källor vi har till att inhämta kunskap om dessa spännande epoker. Vi kommer att bekanta oss med runstenar, krönikor, sagolitteratur, annaler, diplom (brev) och andra källor, liksom de personer som stod bakom dessa. Utrymme kommer att finnas för frågor och diskussioner.

KURSLEDARE: Carl T. Ek

KURSLOKAL: Karl Gustavsgatan 15

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.