Språk

Vi erbjuder individuell språkundervisning i flera språk. Helt enligt dina behov och önskemål, exempelvis för dig som behöver konversationsträning eller finslipning inför en resa eller konferens. Du och ledaren lägger tillsammans upp studieplanen efter dina önskemål. Startdatum, dag och tid bestäms i samråd med ledaren. Det är alltså löpande "kursstart", dock tidigast två veckor efter din anmälan.

En lektion motsvarar 45 minuter och lektionerna sker vanligtvis en gång i veckan men det finns möjlighet till tätare lektioner för mer intensivt upplägg. Efter avslutad omgång finns möjlighet till förlängning.

Lektionerna sker antingen digitalt via plattformen Zoom eller i någon av våra lokaler, antingen på Redbergsskolan eller på Karl Gustavsgatan 15, se mer information under "Kurslokal" längre ner.

Förkunskapskrav
Du behöver inte ha några förkunskaper för att ta enskilda lektioner. Innehållet anpassas utefter dina behov och önskemål. Vid första sammankomsten går du tillsammans med kursledaren igenom vilken nivå du befinner dig på och vilka mål du har med undervisningen. I samråd med kursledaren läggs en anpassad arbetsplan upp för att du ska lära dig så mycket som möjligt om det du efterfrågar.

Kurslitteratur
Tillsammans kommer du och ledaren gemensamt överens om vilket material som är bäst lämpat för just dig. Kursmaterial ingår inte i kursavgiften.

Kursledare
Alla våra ledare är omsorgsfullt rekryterade för sin kompetens och förmåga.

Kurslokal
Vår ena kurslokal ligger på Karl Gustavsgatan 15 i Vasastan, närmsta spårvagnshållplats är Vasa Viktoriagatan. En trappa upp utan hiss, ej tillgänglighetsanpassat.
Vår andra lokal är Redbergsskolan och ligger på Örngatan 6, närmsta hållplats är Redbergsplatsen. Hiss finns, lokalen är tillgänglighetsanpassad.
Du kan också välja att ha träffarna digitalt via Zoom.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.