Djur, natur & miljö

Kursen leder till komplett jägarexamen. Om b l a jaktetik, säkerhet, jakthund, viltet, viltvård m m. Praktiska övningar och prov genomförs på skjutbana. Efter introduktionsdag på skjutbanan bokar resp kursdeltagare träningstid och uppskjutningstid med instruktör på skjutbanan. Teoretiskt prov genomförs sista kursdagen. Praktiska prov kan avläggas efter godkänt teoriprov.
Efter anmälan kommer kallelse/faktura samt information per post ca tre veckor innan kursstart.

FÖRKUNKAPSKRAV: Inga

KURSTID: 16-18 nov samt 8-9 dec fre 18:00-21:00, lör/sön 09:00-17:00

KURSMATERIAL: Kostnad för litteratur tillkommer 745:- Jägarskoleboxen, Svenska Jägareförbundet. Kostnad för teoriprov samt praktiska prov ca 1200:- betalas på plats vid prov resp skjutövning/tillkommer alltså.
Övningsdag på skjutbana ca 1 500:-/ tillkommer alltså.

LEDARE: Björn Wertsén - erfaren jägare och kursledare

LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6, entré A.