Djur, natur & miljö

Kursen leder till komplett jägarexamen. Om b l a jaktetik, säkerhet, jakthund, viltet, viltvård m m. Praktiska övningar och prov genomförs på skjutbana. Efter introduktionsdag på skjutbanan bokar respektive kursdeltagare träningstid och uppskjutningstid med instruktör på skjutbanan. Teoretiskt prov genomförs sista kursdagen. Praktiskt prov kan avläggas
efter teoriprov.
Efter anmälan kommer kallelse samt information, ca tre veckor innan kursstart.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSTID: 5-7 april samt 27-28 april fre 18:00-21:00 , lör/sön 09:00-17:00 obs två helger

KURSMATERIAL: Kostnad för litteratur tillkommer 745:- Jägarskoleboxen, Svenska Jägareförbundet. Kostnad för teoriprov samt praktiska prov ca 1200:- betalas på plats vid provtillfället resp skjutövning /tillkommer alltså. Övningsdag på skjutbana ca 1500:-/tillkommer alltså.

LEDARE: Björn Wertsén - erfaren jägare och kursledare
LOKAL: Redbergsskolan , Örngatan 6, entré A sal 17

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca tre veckor före kursstart.